Фугиране в София от SOS ВиК

Фугиране на плочки

Цени
Фугиране От 5лв на кв.м.
Свържете се с нас за оферта за фугиране

Едва ли бихте си помислили, че предлагайки пълната гама дейности по изграждане, строителство и ремонти, бихме пропуснали така важната операция по фугиране на плочки – дейност, към която можем да пристъпим непосредствено след тяхното полагане. Според много хора фугирането е лесна задача, но това мнение се променя, когато се заемат сами с нейното изпълнение и допуснат някои груби грешки.

Предлагаме максимално изгодни за фугиране на плочки цени, така че да не ви се налага да търсите нов изпълнител, или да се заемате сами със запълването на фугите. За ваша радост, това е дейност, която не отнема значително време на професионалистите от нашия екип. Фугирането е финалният щрих при полагането на керамични плочи, след който можете да се заемете с привеждането на дома си в обитаемо състояние.

Как изпълняваме тази задача?

При фугиране на бани или други съоръжения, облицовани с керамични плочи, нашият екип следва безкомпромисно всички технологични указания. Благодарение на богатия опит и задълбочени познания, ние избягваме успешно вероятните грешки, които могат да компрометират перфектно изпълненото полагане на облицовката.

Преди да пристъпим към фугиране на плочки в баня е важно да:

Изберем правилно фугиращите смеси

Фугиращите смеси имат ключова роля за състоянието на керамичните покрития. Наред с естетическата си функция, фугите служат и за предпазване на покритията и поемане на термалните движения в основата. Изборът на фугираща смес се определя от условията, на които ще бъде изложено покритието и експлоатационните изисквания към помещението, поради което този избор следва да се направи от специалист.

Погрешно подбраната фугираща смес може да доведе до сериозни проблеми при фугиране на теракот или фаянс в мокрите помещения. Един от най-често срещаните проблеми е напукването на фугите вследствие на температурните промени, водещи до свиване и разширяване на керамичното покритие. Фугите с висока остатъчна еластичност могат да поемат тези движения без да се напукат.

Да вземем предвид експлоатационните условия, при които ще действа облицовката

Както при избора на фугиращи смеси, така и при самото запълване на фугите трябва да се вземат предвид експлоатационните условия, на които ще бъде подложена облицовката. Важно е да се предвидят слягащите процеси при новопостроените сгради, като се използват смеси с висока остатъчна еластичност, така че фугите да не се напукат и изкривят вследствие слягането.

Климатичните условия, особено при фугиране на тераса, са фактор с огромно значение. Установена норма е минималната ширина на фугата да бъде 2-3 мм, като за целта задължително се използват смеси с висока степен на остатъчна еластичност, тъй като външните условия са свързани с големи температурни амплитуди в комбинация с директно намокряне в болшинството от случаите.

Да осигурим антибактериална защита

При фугиране на вана и изобщо при запълване на фугите в мокрите помещение, се стараем да осигурим оптимална антибактериална защита, като използваме единствено фугиращи смеси с доказани антибактериални свойства. По този начин елиминираме риска от покриване на фугите с плесен и мухъл, които са неприятни не само от естетическа гледна точка, но и като реална заплаха за здравето.

Да се уверим в окончателното изсъхване на лепилото

Преди да пристъпим към фугирането на подовата или стенната облицовка, задължително се уверяваме, че лепилният пласт е напълно изсъхнал. В противен случай на повърхността се появяват бели петна – процес, познат като изсоляване или ефлоресценция, които отнемат от естетическата стойност на облицовката. Не бихме допуснали да компрометираме безупречно положеното керамично покритие с една толкова елементарна грешка.

Да следваме стриктно указанията за работа

Фугирането, както всички останали строителни и ремонтни процеси започва с правилната подготовка. Това означава да почистим добре фугите от остатъчно лепило с четка или друг подходящ инструмент, като премахнем и всички несвързани частици. Приготвянето на фугиращите смеси се извършва спрямо указанията за приложение на всеки отделен продукт.

Правилното съотношение между суха смес и вода, както и скоростта на разбъркване, са определящи за получаването на смес с равномерен цвят и състав. Не е необходимо да ви казваме, че към приготвянето на фугиращите смеси се отнасяме също толкова отговорно, както и към тяхното полагане.

Независимо дали обработваме големи по площ помещения или извършваме фугиране на душ кабина, вана или минимална кухненска облицовка, ние винаги използваме най-добрите професионални инструменти. Фугиращите смеси се полагат с гумена маламашка или фугиращ шпахтел, като се следи за пълното проникване на материала във фугите, за да се избегне последващо напукване или изронване.

Всяка операция по фугиране завършва с правилното оформяне на фугите с влажна гъба и почистване на лицата на плочките. Пълното изсъхване на фугите отнема около 24 часа (при температура от 5° С до 25° С), след което керамичното покритие може спокойно да се използва. Предвид голямото количество строителен отпадък, който се натрупва при полагане на плочки и фугиране, ние можем да се наемем и с неговото извозване до регламентирано за целта сметище.