Задължителни дейности при изграждане на ел инсталация на апартамент

ел инсталация на апартаментИзграждането на ел инсталация на апартамент, особено когато става въпрос за електрифициране на новопостроено жилище, е от огромно значение за по-нататъшното обитаване на жилището. Докато в миналото за изпълнение на операцията се наемаха случайни хора (електротехници на свободна практика), то днес съществува законово изискване инсталациите да се правят единствено от лицензирани фирми.

В това изискване има солидна доза разум. Електроинсталацията на дома ви трябва да отговаря на основните изисквания за надеждност и безопасност, защото от зле електрифицирания апартамент може да тръгне пожар, който да обхване цялата сграда – блок или кооперация. Тук ще се спрем накратко на базовите дейности, свързани с прокарването на ток в апартаментите.

Проектът – правилният старт на операцията

Всяка новоизградена ел инсталация на който и да е обект, освен на апартамент, се прави по предварително изготвен проект. Планът разглежда какъв да бъде типът на инсталацията. В жилищата електроинсталацията е предимно е еднофазна, т.е. електрическият ток тече по два проводника, като напрежението помежду им е 220 V. Единият е фазовият проводник, а другият е т. нар. „нулев“.

Избират се местата за разпределителните кутии, от които ще бъде изведено окабеляването за електрическите контакти и ключовете за осветлението. Планира се и разположението (вертикално и хоризонтално) на кабелите. Според мощността на захранваните прибори инсталацията най-често се изпълнява в три кръга – осветление, обикновени контакти и усилени контакти. Проектира се също местоположението и оборудването на разпределителното апартаментно табло.

ПОИСКАЙ ОФЕРТАЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД

Окабеляването – кръвоносната система на електрифицираното жилище

Електрическата инсталация се изгражда най-често с едножилни единични медни проводници. В зависимост от натоварването на съответния токов кръг, се използват проводници с подходящо напречно сечение. Погрешно е кабелите да се полагат чрез открит монтаж директно в мазилката. Днес за целта се използват PVC гофрирани тръби, вкопани в стените и таваните.

За прекарване на тръбите и проводниците има предписания, които трябва да се спазват, като например отстоянията на инсталацията от тавана, пода, врати и прозорци. Тръбите се монтират хоризонтално и вертикално, като не се препоръчва наклонено монтиране. На всички места с разклонения на електроинсталацията за контакти и ключове се поставят кръгли пластмасови разклонителни кутии с вътрешен диаметър 70 mm и дълбочина 35 mm.

Така кабелите се изтеглят от кутия до кутия много по-лесно, а електрическите връзки се правят в кутията. Механичното свързване на проводниците по установения днес стандарт се прави посредством запояване или чрез кабелни накрайници – „кабелни обувки”. Този метод е бърз, лесен и стабилен, и най-вече безопасен. Свързването на проводниците чрез усукване носи риск от спад във веригата след време и от искрене, което е предпоставка за пожар.

Монтаж на разпределително табло – задължителен елемент на процедурата

Монтажът на апартаментното разпределително табло е стандартна операция при всяка процедура по изграждане на ел инсталация на апартамент. Таблото е отправната точка на всяка инсталация, защото от него зависи разпределението, управлението и измерването на консумираната електрическа енергия.

Таблото е и мястото, където се монтират дефектно-токовите защити на ел инсталацията. Задължително е да се извършат заземяване и зануляване на таблото, а големите консуматори на ток като електрически бойлери и готварски печки да бъдат отделени на друг токов кръг с отделен предпазител.

В инсталациите се използват три вида предпазители – два автоматични и един със стопяема жичка. Последният е най-стар и не особено съвършен, но все още е разпространен у нас. Отчитащото разхода на ток устройство – електромер може да се монтира и пусне в експлоатация единствено от лицензирана фирма.

БЪРЗО ПОВИКВАНЕ