Извозване на отпадъци след ремонт – защо да наемете фирма?

Извозване на отпадъциНай-грубата и сложна част от ремонта приключи, и единственото, което ви пречи да се насладите на реновираното си жилище са купищата строителен отпадък. Отпадъкът трябва да се събере, изнесе от сградата и извози до регламентирано за целта сметище, но самата идея за тази операция ви ужасява? Да, работата е доста тежка и много мръсна, затова е по-добре да наемете фирма за извозване на отпадъци.

По-рентабилно е да използвате цялостна услуга

Имайте предвид, че добрите фирми, занимаващи се със строително-ремонтни дейности, извършват и почистване на ремонтираните от тях помещения с депозиране на строителните отпадни материали на регламентирано за целта място. Цената за извозване на отпадъците може да се окаже по-ниска, ако същата фирма е осъществила ремонта. Комплексната услуга е винаги по-изгодна и удобна.

Цената на въпросната дейност варира при различните специализирани компании, но като цяло се формира на база:

  • Количество смет – кг. или куб.м.;
  • Местоположение и начин на пренасяне на отпадъка – къща, апартамент, етаж, със или без асансьор;
  • Вид на транспортното средство, в зависимост от количеството и вида на отпадния продукт – бус, камион, контейнер.

Значително се повишава и удобството при ползване на комплексна услуга. Има значение дали екипът, изкъртил плочки, мазилка и цимент ще се погрижи за почистването на ремонтирания обект, или ще се наложи да дойде друг, който да изпълни само тази операция. Въпреки това, и в двата случая изнасянето и извозването на сметта е най-удачно да се направи от специализиран екип.

ПОИСКАЙ ОФЕРТАЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД

Не си и помисляйте да струпате отпадъците до контейнера пред блока

Стара практика е собствениците на апартаменти, направили ремонт на своите домове да изнесат и струпат строителните материали до или в контейнерите за битови отпадъци пред блока. Това действие е не само неудачно, но и незаконно. Това означава, че нарушителите подлежат на санкции.

Глобите са солени, и съвсем не си мислете, че наказанието е фиктивно. Винаги ще се намери възмутен от действията ви съсед, който да сезира контролните органи, като не забравяме, че и домоуправителят на входа е длъжен да следи и сигнализира за подобни и други нарушения. Глобата със сигурност ще надвиши многократно таксата за извозване на отпадъци на фирмите с такава дейност.

Бързо, лесно и чисто

Искате ли наистина да се заемете сами с почистването на току-що ремонтирания си дом? Имате ли времето, силите и ресурсите да го направите съобразно нормативната уредба? Отговорът на всички тези въпроси е един и той е Не! Вие предпочитате да се занимавате с по-приятни неща, като например да започнете да обзавеждате и подреждате чисто новите си стаи.

Наемете специализирана фирма за извозване на отпадъци от строително-ремонтни работи. Предимствата на такава услуга са твърде много, за да се лишите от нея. На първо място, няма да ви се налага да дишате огромните количества прах, каквито винаги има при събиране на остатъци от мазилки, гипсокартон, керамични плочки  и т.н.

Компаниите, извършващи този вид услуги събират сметта в чували, закупени от самите тях. Ако цената ви се стори твърде солена, знайте, че в нея е начислена и таксата за депозиране на отпадъка в регламентирано сметище. Трудът, неприятните и нездравословни условия на работа, както и амортизацията на транспортното средство, оправдават напълно дори най-високите такси.

За вас, като ползвател на услугата остава единствено задоволството от разумно вложените пари.

БЪРЗО ПОВИКВАНЕ