Монтаж на бойлери в София от SOS ВиК

монтаж на бойлери

Цени
Монтаж на бойлери От 65лв
Свържете се с нас за оферта за монтаж на бойлер

Фирма SOS ВиК извършва висококачествен  монтаж на бойлери София с всякакъв вид модел на този тип устройства. Бойлерът е изключително необходим електроуред за повечето домакинства, които затоплят течаща вода единствено чрез този метод. Едновременно, той е и едно от най-сложно проектираните устройства за домакинството. Този факт определя строго професионалният характер на услугата “Монтаж бойлер” – тя винаги се поверява на специалист, дори и при търсене на извънгаранционно обслужване.

Екипът ни предлага качествена бойлерна инсталация с цени, невероятно изгодни за съвременните пазарни условия. В замяна обещаваме безукорно изпълнена професионална услуга, с последователно изпълнени всички процеси, необходими за безопасно и дългосрочно използване на този електроуред.

Защо монтирането на бойлери не е ваша работа

Правилното инсталиране на бойлерни електроуреди е непосилна задача за непрофесионалисти. Бойлерът е единственият електроуред, чието прикрепване се нуждае от квалифицираните умения не само на водопроводчик, но и на електротехник. Инсталацията му изисква предвиждане на изходи за топла и студена вода от водопроводната тръба, както и такива за електрозахранване, отвеждащи директно до електрическото табло, със сечение за ел. кабели поне 2.5 мм2.

Типът на стенната облицовка, върху която се разполага уредът, също оказва влияние върху процедурата. Монтиране на бойлер на тухлена стена изисква участието на специални монтажни куки и дюбел за тухли. Загряващото течаща вода устройство понякога се инсталира не само върху стена, а и върху таван и под. Таванен монтаж на бойлери в баня става със специализиран набор от конзоли и планки, заедно с фиксиращи  крепежи за здраво захващане и дългосрочна експлоатация.

Инсталацията върху гипсокартон или итонг тухла е най-сложният вариант от монтажните процедури. Реализирането й изисква подготвена конструкция от крепежи и уплътнения. Специалистите ни се заемат с изграждането й веднага, щом забележи отсъствието на такава, при посещение в баня.

След подготвителните етапи по инсталация се пристъпва към практическото му прикрепване на бойлерът за монтажната база. Завършването на инсталиране към стена, таван или под, приключва със свързване към водопроводната и електрозахранваща мрежа.

Свързване към водопроводна инсталация

След практическото прикрепване, и преди извършването на свръзка с водопроводна мрежа, при водопроводните изводи се инсталират специални спирателни кранове. Те трябва да са оборудвани с филтър за твърди частици. Самата свръзка с електроуредът се изпълнява чрез гъвкави меки връзки, или чрез метални, PРR тръби или тръби с алуминиева вложка. Изключително важно условие е монтиране на възвратен клапан на тръбата за студената вода на бойлерът. Грешката в посоките пречи на правилната експлоатация впоследствие.

Спестяването на средства от наемане на водопроводчик се отразяват впоследствие върху всички действащи функции на бойлера. Водозахранването му може да е придружено с много и разнообразни погрешни стъпки. Професионалистът ви ги спестява и осигурява правилно и дълготрайно функциониращ уред. 

Ефективното бойлерно монтиране с цена, прекалено ниска за средностатистическите цени при този тип услуга, действително може да крие уловка. Сложно проектирано съоръжение като бойлерът се адаптира трудно към монтажна основа. Разменени детайли, които водят до нефункционалност, и повреждане на други, са честа последица от непрофесионални действия. Те не само причиняват по висок разход за поправката им, но и са пречка за получаване на гаранционно обслужване.

Свързване към електропреносната мрежа

Свързването с електрозахранващата мрежа се извършва чрез електрически кабел. Планът на свръзката е описан в подробна схема, приложена към инструкция, каквато притежава всеки уред, или върху капакът му. Практическото прикрепване се извършва чрез клеми. За повече яснота, те са маркирани с L – за фаза,  N за нула и обозначение за заземяване.

Заземяването е етап, който не може да бъде пропуснат при инсталация на бойлер. При недостатъчна дължина на електрически кабел, се извършва удължаване, придружено с обезопасяване от специални ел връзки, препоръчани от инструкциите за безопасност. Процедура, извършвана от непрофесионалист, рискува здравето на монтиращият и обещава нефункционалност на уредът.

Фирмата ни за монтиране бойлери в София разполага с екип от специалисти, квалифицирани в областта на водопроводните и електротехнически услуги. Процедурата се изпълнява с комбинираните им усилия, за осигуряване на безопасна и дългосрочна експлоатация на електрическият уред. Правилната инсталация е и единственият сигурен начин за запазване на правото за използване на гаранцията.

Какво ви предлагаме чрез тази услуга

Услугата “Монтаж на бойлер” е поредица от стъпки, независимо от моделът и вид устройство. Екипът ни извършва както инсталация на вертикален, така и монтаж хоризонтален бойлер. Последният вид се отличава с компактност и способност за оползотворяване на квадратните метри в баня. Свръзката към водопроводна и електропреносна мрежа се нуждае от водопроводчик и електротехник, като често компетенциите им се срещат в комбинирана квалификация на едно лице.

Често, инсталацията на вертикален електроуред от този тип изисква демонтаж на остарелият електроуред. Екипът ни предлага тази дейност, чието изпълнение се заплаща с минимална цена, извън общата стойност. Поставяне на спирателен кран (прав или ъглов), на мека връзка за чиста вода, коляно и муфа, както и свръзката на бойлерът с проводник до 2.5мм², също се заплащат допълнително.

БЪРЗО ПОВИКВАНЕ