Монтаж на водомери в София от SOS ВиК

монтаж на водомери

Цени
Монтаж на водомери От 15лв
Свържете се с нас за оферта за монтаж на водомери

Фирма SOS ВиК извършва професионален монтаж водомер в София и околните райони, което е част от специализацията й, ориентирана в предлагане на широка гама водопроводни и канализационни услуги. Екипът ни се грижи за инсталиране и поддръжка на тези прибори, както в жилищни сгради, така и в административни, банкови, бизнес и търговски учреждения.

Тази услуга е лицензирана и задължително се извършва от професионалист, каквито са водопроводните фирми, предлагащи услугите си. С какво ние сме по-добри от другите?

Какво е специфичното при тази услуга

Професионалното вграждане на водомери е отговорна дейност. Затова, преди изгодните цени, които ще привлекат вниманието на потребителите, поставяме качественото изпълнение на услугата. То трябва да е безупречно, за да действа ефективно.

Екипът ни предлага първоначален оглед и съвет от консултант, който определя моделът и методът на поставяне. Процедурата винаги се извършва след всички етапи по воодснабдяване на обекта. Освен това, определената от нас за инсталиране на водомерни прибори цена  е действително достъпна за всеки бюджет.

Важно ли е специалист да подбере водомерът ви? Всъщност, да. Той ще проучи начинът на закрепване на водомерно устройство в останалите части от една сграда, за да прецени видът и устройството на необходимият за конкретната локация, прибор. Тези особености са важни при вертикално вграждане, чието изпълнение се отличава с някои особености.

Вертикален монтаж на водомери невинаги е възможен. Това се определя чрез маркировка върху скалата на устройството чрез  букви A-V. Те индикират класа на точност при отвесно поставяне, като по-висок клас при него е А. Водомерите, предназначени за хоризонтална инсталация, се отличават с клас на точност  B-H - съответно В е по-високият клас. Тоест, единствено отчитащите устройства със символни букви A-V позволяват вертикално монтиране.

Изисквания

Фирмите, извършващи водомерно вграждане, притежават лиценз за такава дейност. Тя работи според конкретни изисквания за разположение на устройствата, които измерват водният дебит. Известен факт е, че жилищните кооперации разполагат тези прибори еднотипно, навсякъде в сградата. Едновременно, за тяхна локация трябва да се подбере достатъчно светло и максимално достъпно място, което няма да затруднява бъдещото отчитане на водни разходи.

Ние печелим потребителите освен с качествена услуга, с много достъпна цена за поставяне на водомерен прибор. Офертата за монтажна услуга може да се извърши във всеки ден и час от седмицата. Освен вграждане на нови, ние се заемаме и с демонтаж на остарели и амортизирани устройства, както и с експлоатационна профилактика и ремонт на функциониращи такива. Заради невероятно изгодните за инсталация на водомер цени, услугите ни са търсени и високо ценени от домоуправители на жилищни кооперации, както и големи административни, офис и търговски сгради. 

Фирмата ни работи според строго нормираните инструкции и насоките от нормативните разпоредби. Инсталирането с точност в отклонението на водопроводната мрежа, захранващо имота с вода, е първата стъпка от правилната професионална инсталация. Тя се изгражда успоредно на водният поток. Той насочва водната струя, захранваща всички водочерпещи консуматори в периметъра на конкретната сграда – кранове на мивки, смесители, тоалетни казанчета, бойлери, перални, съдомиялни машини и др.

Специалистите предлагат поставяне на водомер топла и студена вода, извършена според споменатите строго определени насоки. Новите устройства се маркират с оловна пломба и стикер. Пломбата индикира годината на метрологична проверка, а стикерът показва времето на следващата необходима метрологична проверка за точност на данните.

БЪРЗО ПОВИКВАНЕ