Монтаж на водомери в София от SOS ВиК

монтаж на водомери

Цени
Монтаж на водомери От 15лв
Свържете се с нас за оферта за монтаж на водомери

Ние сме лицензиран доставчик на професионални ВиК услуги, което ни позволява да извършваме монтаж на водомери в София и съседните на нея населени места. Монтираме водомери в големи жилищни сгради, търговски обекти, промишлени предприятия и частни домове. Това е дейност, с която по закон нямате право да се заемате. За нейното изпълнение можете да се доверите на нас – професионалистите.

Какво е специфичното при тази услуга

Въпреки невероятно ниската цена за монтаж на водомер, ние не правим никакви компромис при изпълнението на тази дейност. В услугата е включена и безплатна консултация от специалист, чрез която да се определи видът и начинът на монтиране на отчитащото устройство. Монтирането на водомера се извършва след приключване на дейностите по водоснабдяване на обекта.

Макар с покупката на устройството по закон да е ангажиран клиентът, ние съветваме изборът му да бъде поверен на специалист, който след запознаване с вида на монтаж на водомерите в цялата сграда да определи типа и модела на водомера, който ще бъде монтиран. Това е особено важно при вертикален монтаж на водомер, тъй като при него има специфични изисквания, на които ще се спрем малко по-подробно.

При избора на водомера, който ще бъде монтиран, се съблюдава дали устройството позволява вертикален монтаж. Това е обозначено върху самата скала на уреда с буквите A – V, определящи класа на точност при вертикален монтаж, като по-високият клас на точност е клас А. При хоризонтално монтиращите се водомери, класът на точност се обозначава със символите B – H, като В е по-високият клас. Водомери, които не притежават обозначение A – V не позволяват вертикално монтиране.

Какви са изискванията при монтаж на водомери?

Всяка фирма, акредитирана да извършва монтаж на водомери, е задължена да работи съгласно изискванията за правилно монтиране на отчитащите водния дебит устройства. Така например, в жилищните блокове всички устройства следва да се монтират еднотипно в цялата сграда, като същевременно се разполагат на осветено и максимално достъпно място, позволяващо безпроблемното им отчитане.

Предлагайки максимално достъпни за монтаж на водомери цени, ние от SOS ВиК следваме съществените указания за работа, съобразявайки се както с нормативната уредба, така и с инструкциите за монтиране, дадени от производителя. Основно изискване, с което се съобразяваме, е водомерът да бъде монтиран на отклонението на водопроводната инсталация, захранващо имота с вода.

Монтажът се извършва по посока на водния поток, като през него трябва да преминава водата, захранваща всички водочерпещи устройства в имота – кранове на чешми, душ смесители, тоалетни казанчета и битови уреди като бойлери, перални, съдомиялни машини, производствена апаратура и т.н.

Монтаж на водомер може да се извърши както на студена, така и на топла вода, като отново се следват същите инструкции и указания. Всеки новомонтиран водомер следва да разполага с оловна пломба и стикер, като пломбата показва годината, в която е извършена последната метрологична проверка, а стикерът указва кога следва да се извърши следващата проверка за точност на отчитане.

Можете да заявите още днес професионален монтаж на водомер, възползвайки се от достъпната цена. Тарифите ни са разработени така, че да отговарят на възможностите както на фирмите, така и на всяко средностатистическо домакинство. Извършваме също демонтаж на стари водомери, както и профилактика и ремонт на действащи отчетни устройства.

БЪРЗО ПОВИКВАНЕ