Задължителни правила при ремонт на водопровод, които трябва да следваме

ремонт на водопровод

В даден момент от експлоатацията на една сграда – жилище или обществен обект, се стига и до неизбежният ремонт на водопровод. Той може да бъде частичен, включващ отстраняване на аварии, изготвяне на отклонения от водопроводната мрежа, подмяна на вертикални и хоризонтални щрангове, смяна на смесители, душ-батерии, тоалетни чинии и умивалници… Ремонтът може да бъде и основен, т.е. да представлява цялостно изграждане на нова водопроводна мрежа, която да замени старата амортизирана система.

Какъвто и да е ремонтът – частичен или основен, има ключови правила при неговото провеждане, които трябва да следваме. Те ще ни помогнат да изградим перфектно работещи водопроводна и канализационна системи, като междувременно ограничим разходите в зародиш и сведем вероятността за бъдещи аварии до възможния минимум.

При ремонт на водопровод е задължително да обърнем внимание на:

ПОИСКАЙ ОФЕРТАЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД

Избор на изпълнителя

При изграждане и ремонт на водопроводна и електрическа инсталация, трябва да поверим задачата в ръцете на опитни специалисти. Това са двете системи, без които не може да функционира нормално нито една съвременна сграда, но и тези, при които авариите водят до най-сериозни поражения и финансови щети. Професионалните водопроводни фирми с добра репутация и дългогодишно присъствие на пазара са най-доброто решение. Първоначално високите им цени се оказват най-рентабилни в периода на експлоатация.

Изготвяне на предварителна схема на водопровода

При пълна подмяна на водопроводната инсталация е възможно да се промени изцяло неговата конфигурация, така че да отговаря на моментните нужди на домакинството. През годините жилищата търпят драстични промени, като всяко помещение може да промени своето предназначение – килерът може да се превърне в допълнителна баня или тоалетна, а кухненската мивка да се изнесе на терасата. Това ще наложи актуализация на схемата на инсталацията преди да започне основният ремонт на водопровод.

За безпроблемното използване на водопровода е особено важно изготвянето на предварителна схема, включваща всички отклонения, спирателни кранове и тръби за смесителни батерии, като се определи оптималният път, по който ще преминават тръбите за топла и студена вода, така че да не се кръстосват. Водопроводната мрежа трябва да се съобрази с местоположението на канализационните тръби, които е много по-трудно да се напаснат към новата схема.

Точно определяне на местоположението на водните консуматори

Преди основен ремонт на водопровод в баня или друго помещение с консумация на вода е важно да се набележат точките, в които ще бъдат монтирани различните консуматори. Така например, преди да се избере видът на тоалетната чиния, е важно да съобрази местоположението на канализационната тръба. Вградените/конзолни тоалетни се захващат към стената върху предварително изградена конструкция, оставаща скрита зад облицовката. Те са с хоризонтално оттичане, поради което канализацията трябва да отговаря на тези условия. Стоящите върху пода тоалетни са най-лесно изпълнимо решение.

Избор на материала на новите тръби

Всеки по-крупен ремонт на водопровод включва подмяна на част от водопроводните и канализационни тръби. Това налага внимателен избор на материала, който ще замени остарелите морално и технологично метални тръби. Корозията е основен враг на металните компоненти, поради което е желателно да се подменят час по-скоро с тръби от полипропилен – материал, който не подлежи на корозия и е устойчив на екстремна експлоатация – температура на водата 70 °С и налягане 10 bar. Топлинните загуби при тръбите от полипропилен са нищожни в сравнение с тези при металните.

БЪРЗО ПОВИКВАНЕ